Disclaimer

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u als bezoeker van deze website thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De inhoud is door Poort Hek Opener met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Poort Hek Opener aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Poort Hek Opener is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.